CS EN

HORKÝM SUCHÝM VZDUCHEM » Sušení a vysoušení

CHM

CHLADIČ PRO ZAŘÍZENÍ AMS

 
Chladič pro zařízení série AMS slouží k snížení rosného bodu a zlepšení vysoušení sypkých méně hygroskopických materiálů. Zařízení CHM je doplňkové zařízení k adsorpčním molekulárním jednotkám. 
 

Všeobecný popis:

Zařízení série CHM je dodáváno jako doplňující zařízení k adsorpčním molekulárním jednotkám. Chladič pro zařízení AMS ochlazuje degenerovaný procesní vzduch jež již prošel cyklem sušení méně hygroskopického materiálu a výrazně snižuje tlakový rosný bod až na hodnotu - 60°C. Při využití chladiče CHM je stanovena max. sušící teplota na 180°C. Zařízení CHM je celo-nerezové konstrukce se samostatně napájeným chladícím okruhem. Uvnitř zařízení se nachází chladící nádoba o objemu 7 l. Chladící okruh je napájen vodou. Při vysoušení materiálů kde není zapotřebí využití vlastností zařízení CHM lze odpojit chladič a zapojit systém hadic mimo chladící okruh.
 

Výhody využití chladičů pro zařízení AMS jsou:

 
Urychlení regeneračního procesu při vysoušení degradovaného procesního vysoušecího vzduchu.
Snížení rosného bodu až na hodnotu - 60°C.
Efektivnější vysoušení sypkých méně hygroskopických materiálů.
Možnost umístění přímo na konstrukci zařízení série AMS.
Nezávislý okruh chlazení.