CS EN

HORKÝM SUCHÝM VZDUCHEM

AMS_ADSORPČNÍ MOBILNÍ SUŠÍCÍ JEDNOTKY
HSS_HORKOVZDUŠNÁ SUŠÍCÍ SILA
LSS_HORKOVZDUŠNÁ SUŠÍCÍ SILA NA LIS
CHM_CHLADIČ PRO ZAŘÍZENÍ AMS


Zařízení série AMS jsou navrženy pro velkokapacitní využití. Využívají k vysoušení procesního vzduchu technologii absorpce vzdušné vlhkosti pomocí adsorpčního molekulárního síta. O následné vysušení méně hygroskopického plastového granulátu, drtě či prášku se postará zařízení HSS horkovzdušné sušící silo, popř. zařízení LSS horkovzdušné sušící silo na lis, jež lze umístit přímo na konstrukci vstřikovacích lisů popř. extrudérových linek. Pro rychlejší a efektivnější vysoušení lze k zařízení AMS připojit chladič CHM, jež snižuje rosný bod degradovaného, horkého procesního vzduchu.

HORKÝM TLAKOVÝM VZDUCHEM

KMS_KOMPRESNÍ MEMBRÁNOVÉ SUŠÍCÍ JEDNOTKY


Zařízení série KMS jsou navrženy pro umístění přímo na konstrukci
vstřikovacích lisů popř. extrudérových linek a využívají k vysoušení
procesního vzduchu technologii membránového sušení. Molekuly
vodních par jsou pod tlakem vháněny skrze membrány a následně
odděleny od procesního vzduchu. Ten je dále zahříván a vháněn do
sila samotného zařízení KMS, kde dochází k vysoušení
hygroskopického plastového granulátu, drtě či prášku.

HORKÝM VZDUCHEM

SAS_SUŠÍCÍ AGREGÁTY SYPKÝCH MATERIÁLŮ


Zařízení série SAS jsou navrženy pro vysušení sypkých i extrémně
abrazivních hygroskopických materiálů. K vysoušení materiálu využívají
technologii cirkulace a následné rekuperace proudění horkého procesního
vzduchu v uzavřeném topném okruhu. Tento topný okruh přenáší tepelnou
energii skrze horizontální topné potrubí. Horizontální topné potrubí z
nerezové oceli jsou umístěny ve vysoušecí materiálové komoře a jsou v
přímém kontaktu s vysoušeným sypkým materiálem. Tímto řešením dosahují
sušící agregáty sypkých materiálů velmi efektivních výsledků při vysoušení a
jejich provoz je velice ekonomicky výhodný.