CZ EN

OTHER MANUFACTURED DEVICES

LSS
HORKOVZDUŠNÁ SUŠÍCÍ SILA NA LIS
 
Horkovzdušná sušící sila na lis slouží k dokonalému vysoušení sypkých méně hygroskopických plastových granulátů a drtě. Dle přání zákazníka lze zařízení LSS přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů. 
 
VŠEOBECNÝ POPIS:
 
Zařízení série LSS jsou standardně dodávány o objemu materiálového sila  15 l – 75 l. Díky svým malým parametrům lze LSS umístit přímo na zařízení vstřikovacího lisu popř. extrudérových linek. Funkce a provoz horkovzdušného materiálového sila na lis LSS je shodná se zařízením HSS. LSS pracují v sestavě s zařízením série AMS, jež zajišťuje vysoušení procesního vzduchu. Ohřev procesního vzduchu je zajištěn topným tělesem s regulací PID regulátorem s nastavením pracovních parametrů umístěným přímo na zařízení LSS. Sušící sila jsou konstrukčně řešeny jako dvouplášťové sila, kde vnější i vnitřní plášť je z nerezové oceli a výplň zajišťuje tepelná izolace.
 
Výhody využití horkovzdušných sušících sil na lis jsou:
 
Zkvalitnění technologického procesu a umístění přímo na stroji.
Sníženi doby sušení – omezení degradace materiálu působením teploty procesního vzduchu.
Minimální únik procesního vzduchu ze sušící soustavy.
Celkové snížení energetických nákladů na sušení materiálu - zkrácení doby sušení až o 1/3 proti klasickému sušení horkým vzduchem.