CS EN

REGULACE HORKÝCH VTOKŮ

ERH

EXTERNÍ REGULÁTORY HORKÝCH VTOKŮ

Externí regulátory horkých vtoků slouží k regulaci teploty horkých vtoků vstřikovacích forem a vytápění tepelných systémů. Dle přání zákazníka lze zařízení ERH přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.

Všeobecný popis:

Zařízení série ERH jsou standardně dodávány s 2 - 24 PID regulátory, jež zajistí regulaci 2 - 24 zón. Externí regulátory horkých vtoků stačí pouze nastavit na požadovanou teplotu a zařízení se postará o automatické vyhřátí horkého vtoku a o vlastní regulaci nastavené teploty. Nastavení a změna parametrů probíhá skrze PID regulátory. Zařízení ERH je také vybaveno náběhem teploty ve dvou fázích a funkcemi Autotuning, Soft start, Automatickou kontrolou regulované smyčky, Nouzový provoz a Alarmové hlášení. Alarmové hlášení hlásí chybu při rozdílu mezi nastavenou hodnotou a naměřenou hodnotou s následným odpojením zařízení. 

 

Výhody využití externích regulátorů horkých vtoků jsou:

Automatické nahřívání horkých vtoků vstřikovací formy.

Možnost zapojení konektorů typu HASCO popř. DME.

Flexibilita v podobě výběru až 9 typů termočlánků. 

Soft start - omezení výkonu topení při startu.

Autotuning - automatický ladící program.

Nouzový provoz při poruše termočlánku.

 
 
.