CS EN

HORKÝM TLAKOVÝM VZDUCHEM » Sušení a vysoušení

KMS

KOMPRESNÍ MEMBRÁNOVÉ SUŠÍCÍ JEDNOTKY

Kompresní membránové sušící jednotky slouží k dokonalému vysoušení sypkých hygroskopických plastových granulátů a drtě. Dle přání zákazníka lze zařízení KMS přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů. 

 

Všeobecný popis:

Zařízení série KMS jsou standardně dodávány o objemu materiálového sila  15 l – 50 l. Kompresní membránové sušící jednotky jsou řešeny jako samostatné jednotky zajištující vysoušení procesního vzduchy a současně také dokonalé sušení sypkých méně hygroskopických plastových granulátů a drtě. Vysoušení procesního vzduchu je zajištěno vysoce selektivní membránou, jejíž charakteristikou jsou dutá vlákna propouštějící vodní páru, prostřednictvím rozdílu parciálního tlaku mezi vnitřní a vnější stranou membrány. Vysoušení granulátu je zajištěno pomocí topného tělesa. Díky svým proporcím lze zařízení série KMS umístit přímo na vstřikovací lisy popř. na extrudérové linky.

 

Výhody využití kompresních membránových sušících jednotek jsou:

Zkvalitnění technologického procesu.

Funkce Týdenní hodiny.

Sníženi tlakového rosného bodu až o 70 °C.

Minimální tlaková ztráta procesního vysoušecího vzduchu.

Možnost řízení procesu nasávání pro materiálový nasávač série NEX, příp. NVT.

Možnost umístit zařízení přímo na vstřik. lisy popř. extruder. linky.

Vlhkost a veškeré vodní páry jsou odváděny do okolního ovzduší.

Nízké pořizovací náklady.