CS EN

STACIONÁRNÍ SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

MSL

MATERIÁLOVÁ  SILA

Materiálová sila slouží ke skladování velko-objemových množství granulátů, drtě a prášku. Dle přání zákazníka lze zařízení MSL přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.

Všeobecný popis:

Zařízení MSL jsou standardně dodávány o objemu 1 000 l - 8 000 l v nerezovém provedení a jsou řešeny modulově. Tento modulový systém umožňuje v případě zájmu možnost nástavby stávajícího sila o velikost modulové charakteristiky. Rám materiálového sila je standardně z válcovaných ocelových profilů s ukotvením do podlahové konstrukce. Díky tomuto řešení je zajištěna dostatečná stabilita celého zařízení. Materiálová sila MSL jsou také vybaveny hladinovými snímači, jež zajišťují aktuální informace o stavu materiálu. Čištěni zařízení je zajištěno tlakovým vzduchem.

 

Výhodou využití materiálových sil je především:

Zkvalitnění technologického procesu.

Rychlý odběr materiálu o dostatečné kapacitě.

Aktuální stav o množství  daného materiálu.

Rychlý přístup k materiálu.