CS EN

DOPLŇKY K PODTLAKOVÉ DOPRAVĚ MATERIÁLU » Doprava

MSV

MATERIÁLOVÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Materiálový směšovací ventily slouží k směšování dvou materiálů s odlišnou charakteristikou. Dle přání zákazníka lze zařízení MSV přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.

Všeobecný popis:

Zařízení série MSV jsou doplňkové prvky k materiálovým nasávačům. Jsou standardně dodávány s připojovacími otvory 40 nebo 50 mm, dle typu nasávače. MSV zajišťuje mísení materiálů pro lepší vlastnosti finálních produktů dle specifikací dodavatele. Pneumatický ventil, směšovacího ventilu MSV je řízen mikrokontrolérem materiálového nasávače. Zdroj tlakového vzduchu je dodáván z centrální pneumatické dopravy do pneumatického ventilu, jež řídí pneumatické písty a zajišťuje tak cyklus směšování materiálu přes směšovací komoru.  Následně je materiál nasáván do materiálových nasáváčů série NIX, NIX_AS popř. NEX.

 

Výhody využití materiálových směšovacích ventilů jsou:

Zkvalitnění technologického procesu.

Mísení dvou materiálů s odlišnou charakteristikou

Synchronizace směšovacího ventilu s materiálovými nasávači.

Osazení směšovacího ventilu přímo na materiálové nasávače.

Efektivní mísení v nastavitelném poměru a vrstvě.

Jednoduchá obsluha a bezúdržbový provoz.