CZ EN

HORKÝM SUCHÝM VZDUCHEM - POKA YOKE » Sušení a vysoušení

AMS AIO

POKA YOKE ADSORPČNÍ MOLEKULÁRNÍ SUŠÍCÍ  JEDNOTKY

POKA YOKE - Adsorpční molekulární sušící jednotky série AMS AIO (all in one) slouží k dokonalému vysušení procesního vzduchu a následně hygroskopického plastového granulátu. AMS AIO využívá k vysoušení procesního vzduchu technologii adsorpce vzdušné vlhkosti pomocí adsorpčního molekulárního síta. 

VŠEOBECNÝ POPIS:

AMS AIO pracují v sestavě s multifunkčními moduly AIO MODUL. Moduly mají integrované horkovzdušné sušící silo, integrované materiálové nasávače, barcode materiálové náspyky. AMS AIO disponuje řízením pro materiálové nasávače vč. zdroje podtlaku. Díky důmyslné konstrukci a integraci více zařízení do AIO MODULU a propojení s AMS AIO bylo docíleno efektivnějšího vysoušení, rychlé a efektivní dopravě materiálu ze sušíčky přímo k místu zpracování a separaci nežádoucích prašných částic. Součástí zařízení jsou i bezpečnostní uzamykatelné materiálové násypky s čtečkou čárových kódů, které slouží k eliminaci chyby lidského faktoru při plnění materiálových násypek, případně zabrání proniknutí nežádoucích prvků do výrobního procesu. Zařízení jako celek může řídit výrobní proces bezpečně skrze využití POKA YOKE funkcí.

 
Pozn.: Dle přání zákazníka lze zařízení AMS AIO přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.