CZ EN

Schunk » Příslušenství robotů

SCHUNK EGM

MAGNETICKÉ CHAPADLO EGM

POPIS:

Chapadlo s permanentním elektromagnetem pro energeticky úspornou manipulaci s feromagnetickými obrobky.

OBLAST POUŽITÍ:

Univerzální kompaktní chapadlo pro rozmanité díly pro čisté až mírně znečištěné pracovní prostředí.

VÝHODY:

Vysoké přídržné síly při nejskromnějších prostorových možnostech
pro spolehlivou  manipulaci s díly v kompaktních strojích
Nízká hmotnost
pro vysokou dynamiku v náročných aplikacích
Spolehlivé udržování přídržné síly
pro zajištění procesně spolehlivého provozu i v případech použití nouzového zastavení
Energetická účinnost: elektřiny je zapotřebí jen pro magnetizaci a odmagnetizování
pro hospodárné a pečlivé hospodaření se zdroji
Proměnlivý počet magnetických pólů a možnosti přizpůsobení jakémukoli běžnému robotu
pro zajištění optimálního přizpůsobení se každé aplikaci
Přístupnost obrobku z pěti stran bez překrývajících se obrysů
o nepotřebné prsty chapadla

VOLITELNÉ MOŽNOSTI A DALŠÍ INFORMACE:

Ovládání externí řídicí jednotkou ECM
Elektrické řízení chapadla probíhá přes řídicí jednotku, která je dostupná zvlášť na vyžádání. Rozhraní k řídicí jednotce je zajištěno digitálními I/O.