CZ EN

HORKÝM TLAKOVÝM VZDUCHEM » Sušení a vysoušení

KMS R

KOMPRESNÍ MEMBRÁNOVÉ SUŠÍCÍ JEDNOTKY

Kompresní membránové sušící jednotky slouží k dokonalému vysoušení sypkých hygroskopických plastových granulátů a drtě. Dle přání zákazníka lze zařízení KMS přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů. 

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série KMS jsou standardně dodávány o objemu materiálového sila  15 l – 50 l. Kompresní membránové sušící jednotky jsou řešeny jako samostatné jednotky zajištující vysoušení procesního vzduchy a současně také dokonalé sušení sypkých méně hygroskopických plastových granulátů a drtě. Vysoušení procesního vzduchu je zajištěno vysoce selektivní membránou, jejíž charakteristikou jsou dutá vlákna propouštějící vodní páru, prostřednictvím rozdílu parciálního tlaku mezi vnitřní a vnější stranou membrány. Vysoušení granulátu je zajištěno pomocí topného tělesa. Zařízení série KMS R se umisťuje na samostatně stojícím rámu.

VÝHODY zařízení KMS R:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Funkce Týdenní hodiny
  • Sníženi tlakového rosného bodu až o 70 °C
  • Minimální tlaková ztráta procesního vysoušecího vzduchu
  • Možnost řízení procesu nasávání pro materiálový nasávač série NEX, příp. NVT
  • Vlhkost a veškeré vodní páry jsou odváděny do okolního ovzduší
  • Nízké pořizovací náklady