CZ EN

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

PAD SIK

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY ŠIKMÉ

  • Šikmé pásové dopravníky  jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů i kusových předmětů různého sortimentu.
  • Jsou vhodné pro aplikace se sklonem od 10°do 60°, speciální jsou i kolmé dopravníky.
  • Tyto dopravníky většinou používají pásy s hradly (unášeči) a spodní násypky.