CZ EN

Schunk » Příslušenství robotů

SCHUNK ft-axia

silově/momentový sensor ft-axia

POPIS:

Tuhý 6osý silový/momentový snímač pro přesné měření ve všech šesti stupních volnosti

OBLAST POUŽITÍ:

Univerzálně použitelné v robotických aplikacích jako např. v hmatových aplikacích, lékařství, frézování, testování, zakládání a ve výzkumu a vývoji

VÝHODY:

Kompaktní konstrukce
díky prostorově úsporným nastavením s integrovanou elektronikou
K dispozici jsou dvě kalibrace
přičemž lze dva rozsahy měření ovládat prostřednictvím webového rozhraní
Plug & Work
díky softwarovým modulům přímo kompatibilního s výrobky společností KUKA a Universal Robots
Úspora nákladů i přes vysokou přesnost
díky optimalizované výrobě
Robustní konstrukce
díky vysokému rozsahu přetížení zajišťuje ochranu proti poškození i při krátkodobém přetížení
Verze s LED displejem
pro zobrazení stavu na snímači bez vyhodnocení pomocí regulátoru

VOLITELNÉ MOŽNOSTI A DALŠÍ INFORMACE:

6osý silově-momentový senzor
Tenzometry (DMS) měří zatížení působící ve všech šesti stupních volnosti (Fx, Fy, Fz, Mx, My a Mz). Signály z DMS jsou přímo zpracovány v senzoru a jsou k dispozici jako síly a momenty prostřednictvím různých komunikačních protokolů.
Kabel snímače
Kabel senzoru připojuje senzor pomocí 6kolíkového konektoru M8 přes 8kolíkový konektor M12 k ovládací lince. Napájecí a komunikační linka je integrována do kabelu senzoru a je odstíněna. Vysoce pružné vedení senzoru chrání signály senzoru proti působení elektrických polí a mechanickému zatížení.
Ovládací linka
Ovládací vedení je rozdělovací kabel Y, který je pomocí konektoru M12 připojen k vedení snímače. Toto vedení napájí snímač napětím prostřednictvím 3kolíkového otevřeného vodiče a umožňuje samostatnou komunikaci se snímačem pomocí EtherNet or EtherCAT (v závislosti na dané verzi) pomocí konektoru RJ-45.