CZ EN

Schunk » Příslušenství robotů

SCHUNK EGS

ROTAČNĚ UCHOPOVACÍ MODUL EGS

POPIS:

Elektrický paralelní uchopovací a otočný modul se 2 prsty s hladce se pohybujícími základními čelistmi vedenými na valivých ložiscích.

OBLAST POUŽITÍ:

Uchopování a přesunování malých až středních obrobků s pružnou silou a vyskou rychlostí v čistých prostředích, např. v montážních, zkušebních, laboratorních a farmaceutických provozech.

VÝHODY:

Řízení prostřednictvím digitálního I/O
pro snadné uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů
Téměř žádné díly podléhající opotřebení
pro vysokou provozuschopnost stroje a nízké provozní náklady
Nízké prostorové nároky
protože otočný a chapadlo jsou spojeny do jednoho kompaktního modulu
Uchopovací síla nastavitelná na dvě až čtyři fáze
pro jednoduché upravování citlivých obrobků
Rychlost otáčení nastavitelná na čtyřech stupních
pro vysokou flexibilitu v dobách cyklu
Velice vysoký počet cyklů za minutu
pro nejvyšší produktivitu
Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení
pro přesné uchopování s téměř konstantní silou u všech přípustných délek prstů
Standardizovaná montážní vrtání
pro různé kombinace s jinými komponenty z modulárního systému

VOLITELNÉ MOŽNOSTI A DALŠÍ INFORMACE:

Ručně nastavitelná uchopovací síla
S integrovaný otočným spínačem lze uchopovací rychlost nastavovat ve dvou stupních v případě EGS 25 - 100% a 50% a ve čtyřech stupních v případě EGS 40 - 100%, 75%, 50% a 25%.
Ručně nastavitelná rychlost otáčení
S integrovaný otočným snímačem lze rychlost otáčení upravovat na čtyřech stupních - 100%, 75%, 50% a 25%.
Volitelné monitorování stavu pomocí systému externích čidel
Stav uchopovacích a otočných pohybů lze kontrolovat vnějšími čidly.
Připojovací kabel KA
Připojovací kabely s šikmým nebo rovným samčím konektorem pro připojení chapadla k napájecímu zdroji a řídicímu systému vyšší úrovně lze objednat v různých délkách.