CZ EN

Schunk » Příslušenství robotů

SCHUNK EGP

uchopovač egp pro malé komponenty

POPIS:

Elektrický 2prstový paralelní uchopovač s hladce běžícími základními čelistmi vedenými na válečkových ložiscích

OBLAST POUŽITÍ:

Uchopování a přesunování malých až středních obrobků s pružnou silou a vyskou rychlostí v čistých prostředích, např. v montážních, zkušebních, laboratorních a farmaceutických provozech

VÝHODY:

Nejvyšší hustota výkonu
pro použití menších velikostí uchopovačů
Řízení prostřednictvím digitálního I/O
pro snadné uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů
Uchopovací síla nastavitelná na dvě až čtyři fáze
pro jednoduché upravování citlivých obrobků
Bezúdržbový, předem natažený příčný válečkový vodič
pro přesné uchopování s téměř konstantní silou u všech přípustných délek prstů
Velice vysoký počet cyklů za minutu
pro nejvyšší produktivitu
Kompaktní rozměry
pro minimální překrývání obrysů během použití
Prokázáno tisíckrát na základě MPG-plus
pro stejné uchopovací síly a zdvihy se stejně vysokou účinností
Bezkartáčový servomotor DC
pro použití téměř bez opotřebení a dlouhý servisní život
Regulace prostřednictvím IO-Link
umožňuje předběžné polohování uchopovacího prstu a vyhodnocení stavu chapadla

VOLITELNÉ MOŽNOSTI A DALŠÍ INFORMACE:

Ručně nastavitelná uchopovací síla
S integrovaným otočným spínačem lze uchopovací sílu nastavovat ve dvou stupních v případě EGP 25 na 100 % a 50 % a ve čtyřech stupních v případě EGP 40, 50 a 64 na 100 %, 75 %, 50 % a 25 %.
Volitelné monitorování stavu pomocí systému externích čidel
Stav uchopovače lze monitorovat pomocí externích čidel.
Volitelné desky adaptéru
Prostorově úsporné čelní upevnění chapadla je možná díky volitelným deskám adaptéru.
Připojovací kabel KA
Připojovací kabely s úhlovým nebo přímým zásuvným konektorem lze objednat v různých délkách pro připojení uchopovače k napájecímu zdroji a řídicímu systému vyšší úrovně.
Rychlostní verze S
pro rychlejší dobu zavírání a otvírání v důsledku použití jiného převodového poměru. Možnost nastavení síly uchopení již není k dispozici.
Verze s připojením IO
Integrace IO-Linku umožňuje nastavení uchopovací síly, předpolohování prstů chapadla a vyhodnococení stavu chapadla.