CZ EN

HORKÝM SUCHÝM VZDUCHEM » Sušení a vysoušení

CHM

CHLADIČ PRO ZAŘÍZENÍ AMS

Chladič pro zařízení série AMS slouží k snížení rosného bodu a zlepšení vysoušení sypkých méně hygroskopických materiálů. Zařízení CHM je doplňkové zařízení k adsorpčním molekulárním jednotkám. 

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série CHM je dodáváno jako doplňující zařízení k adsorpčním molekulárním jednotkám. Chladič pro zařízení AMS ochlazuje degenerovaný procesní vzduch, jež již prošel cyklem sušení méně hygroskopického materiálu a výrazně snižuje tlakový rosný bod až na hodnotu - 60°C. Při využití chladiče CHM je stanovena max. sušící teplota na 180°C. Zařízení CHM je celo-nerezové konstrukce se samostatně napájeným chladícím okruhem. Uvnitř zařízení se nachází chladící nádoba o objemu 7 l. Chladící okruh je napájen vodou. Při vysoušení materiálů kde není zapotřebí využití vlastností zařízení CHM lze odpojit chladič a zapojit systém hadic mimo chladící okruh.

VÝHODY zařízení CHM:

  • Urychlení regeneračního procesu při vysoušení degradovaného procesního vysoušecího vzduchu
  • Snížení rosného bodu až na hodnotu - 60°C
  • Efektivnější vysoušení sypkých méně hygroskopických materiálů
  • Možnost umístění přímo na konstrukci zařízení série AMS
  • Nezávislý okruh chlazení