CZ EN

Schunk » Příslušenství robotů

SCHUNK EMH

MAGNETICKÉ CHAPADLO EMH

POPIS:

Chapadlo s permanentním elektromagnetem pro energeticky úspornou manipulaci s feromagnetickými obrobky s integrovanou elektronikou a funkcemi zpětné vazby.

OBLAST POUŽITÍ:

Univerzální kompaktní chapadlo pro rozmanité díly pro čisté až mírně znečištěné pracovní prostředí.

VÝHODY:

Vysoké přídržné síly při nejskromnějších prostorových možnostech
pro spolehlivou  manipulaci s díly v kompaktních strojích
Integrovaná elektronika
Kompaktní konstrukce, protože není vyžadován žádný další ovladač
Nízká hmotnost
pro vysokou dynamiku v náročných aplikacích
Spolehlivé udržování přídržné síly
pro zajištění procesně spolehlivého provozu i v případech použití nouzového zastavení
Uchopovací sílu lze nastavovat ve čtyřech stupních
zajišťuje uchycení různých obrobků
Ovládání pomocí 24V napájecího zdroje
šetří energii a zjednodušuje připojení a zapojení
Přístupnost obrobku z pěti stran bez překrývajících se obrysů
o nepotřebné prsty chapadla
Odpověď na podmínku magnetizace a přítomnost obrobku
šetří čas a zjednodušuje programování
NOVINKA:
Velikosti EMH-MP a EMH-DP jako řešení pro speciální požadavky

VOLITELNÉ MOŽNOSTI A DALŠÍ INFORMACE:

Pólový nástavec
Použití pólových nástavců mění magnetický tok a může ovlivnit přídržnou sílu, pokud je nesprávně navrženo. Pólové nástavce také ovlivňují detekci součásti. Obrobky již nemusí být detekovány.
Ohřev
Každá aktivace zvyšuje vnitřní teplotu produktu. Přehřátí snižuje magnetické vlastnosti a může produkt zničit. Počet aktivací za minutu musí být upraven tak, aby nebylo dosaženo maximální přípustné teploty produktu.
Závislost na materiálu
Výrobek je navržen tak, aby pojal téměř všechny feromagnetické materiály. Dosažitelná přídržná síla závisí mimo jiné na příslušném materiálu obrobku. U některých feromagnetických materiálů lze tedy očekávat snížení jmenovité přídržné síly.
Materiálová efektivita
Konvenční ocel (Fe 360) 100 %, feromagnetická surová ocel (10-C15) 90 %, nástrojová, kalená a profilová ocel 70 - 80 %, magnetická nerezová ocel 65 %, litina 50 %
Vyhodnocení magnetického pole
Z důvodu bezpečnosti práce a nebezpečí elektromagnetických polí bylo chapadlo EMH předmětem vyhodnocení magnetického pole. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.