CZ EN

HORKÝM VZDUCHEM » Sušení a vysoušení

SAS 

SUŠÍCÍ AGREGÁTY SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Sušící agregáty sypkých materiálů slouží k dokonalému vysoušení sypkých hygroskopických materiálů. Dle přání zákazníka lze zařízení SAS přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů. 

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série SAS jsou standardně dodávány s účinností vysoušení a objemu materiálové vysoušecí komory 30 l – 90 l. SAS jsou řešeny jako samostatné jednotky zajištující dokonalé vysoušení sypkých méně hygroskopických materiálů. Vysoušení sypkých materiálů spočívá v cirkulaci horkého procesního vzduchu a k jeho následné rekuperaci. Tímto řešením dosahují sušící agregáty SAS velmi efektivních výsledků při vysoušení a jejich provoz je velice ekonomicky výhodný. Odběr vysušeného materiálu lze zajistit manuálně výstupní klapkou popř. automatický pomocí pneumatického ventilu. Zařízení série SAS lze užít i na velice abrazivní materiály.

VÝHODY zařízení SAS:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Efektivní vysoušení sypkých i abrazivních materiálů
  • Minimální ztráta procesního vysoušecího vzduchu
  • Zařízení je navrženo k nepřetržitému užívání v provozu
  • Maximální využití vysušeného procesního vzduchu a jeho  následná rekuperace