CZ EN

Schunk » Příslušenství robotů

SCHUNK CO-ACT

PARALELNÍ UCHOPOVAČ CO-ACT EGP-C

POPIS:

Elektrické 2prstové paralelní chapadlo certifikované pro spolupracující operaci s 24V ovládáním a digitálním I/O

OBLAST POUŽITÍ

Uchopování a přemisťování malých a středně velkých obrobků flexibilní silou ve spolupracující operaci v oblastech montáže elektroniky a vkládání nástrojů.

VÝHODY:

Certifikovaná uchopovací jednotka
šetří práci s posuzováním bezpečnosti konkrétní oblasti použití
Funkční bezpečnost
zajištěna díky vlastní bezpečnosti pomocí omezení proudu
Předem sestavená uchopovací jednotka s robotickým rozhraním
pro snadnou a rychlou integraci
Plug & Work
pro řadu různých kobotů
Integrované zobrazení stavu
Pro vizuální indikátor aplikačního stavu
Servisní klapky v ochranném krytu proti kolizi
pro nastavení uchopovací síly a systému snímačů
Řízení prostřednictvím digitálního I/O
pro snadné uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů
Bezkartáčový servomotor DC
pro použití téměř bez opotřebení a dlouhý servisní život
Prsty příslušenství
k dispozici se třemi různými vložkami

VOLITELNÉ MOŽNOSTI A DALŠÍ INFORMACE:

Lehký pás pro varianty pro Universal Robots, Techman Robot a FANUC
Ovládání světelného pásu je možné u variant -UREK pro Universal Robots, -TMEK pro Techman Robot a -FCRXEK pro FANUC s externí kabeláží. U variant –URID, -TMID a -FCRXID nejsou digitální signály pro ovládání k dispozici. Pro FANUC (varianta –FCR7) je použití světelného pásu možné při přímém připojení chapadla k řídicímu systému robotu. Pro připojení přes rozhraní EE není možné ovládání světelného pásu.
Ručně nastavitelná uchopovací síla
S integrovaný otočným spínačem lze pro Co-act EGP-C 40 uchopovací sílu upravovat ve čtyřech stupních - 100%, 75%, 50% a 25%. Pro nastavení uchopovací síly musí být servisní klapka otevřena.
Integrovaný senzorový systém
Chapadlo také obsahuje integrované indukční snímače. Tímto způsobem se standardně monitorují polohy chapadla „otevřeno“ a „zavřeno“. Snímač lze případně používat podle oblasti pro sledování obrobku. K tomu musí být senzor ručně nastavitelný. K tomu je třeba otevřít servisní klapku pro velikost 40.
SAC - Bezpečnostní upozornění
V přiložené Příručce montáže a provozu jsou také obsažena rozsáhlá bezpečnostní upozornění týkající se používání chapadel. Pokyny rovněž poskytují informace a doporučení týkající se celkové aplikace.
Hmotnost
Hmotnost se skládá z celého chapadla Co-act včetně kabelu a přípojky.
Co-act team
Tým Co-act společnosti SCHUNK je vždy k dispozici, aby odpověděl na další otázky s odborníky na téma spolupráce mezi lidmi a roboty. Tým můžete kontaktovat na telefonu +49-7133-103-3444 nebo e-mailem na co-act-team@de.schunk.com.