CZ EN

CENTRÁLNÍ PODTLAKOVÁ DOPRAVA » Doprava

INS

INSTALAČNÍ MATERIÁLY

Instalační materiály jako jsou materiálové propojovací stanice MPS slouží k vytvoření centrálního odběrného místa a k následnému rozvětvení nasávaného materiálu. Materiálové sací jehlice MSJ. Materiálové potrubí MPB a hadice HAM společně s Podtlakové potrubí PPB a hadicemi HAP slouží k překonání horizontálních a vertikálních vzdáleností nasávaného materiálu a nasávaného technologického vzduchu. Do skupiny ostatní prvky centrální dopravy OST jsou zařazeny prvky, jež stabilizují, ukotvují, či jinak doplňují jednotlivá zařízení.