CZ EN

ÚDRŽBA FOREM

ZTF

ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ TĚSNOSTI FOREM

Zařízení pro testování těsnosti forem slouží pro ověření těsnosti veškerých spojů při údržbě, či čištění vstřikovacích forem. Dle přání zákazníka lze zařízení ZTF pro tlakování formy vybavit el. pulzním čerpadlem nebo systémem pro napojení na centrální rozvod tlakového vzduchu. Zákazník si může dále zvolit variantu s automaticky řízeným průběhem testu nebo variantu s manuálním ovládáním.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série ZTF_VZ jsou standardně dodávány o objemu nerezové plnící nádoby 20 l. Jedná se o mobilní zařízení sloužící k testování těsnosti vstřikovacích forem. Zařízení je napojeno na centrální rozvod stlačeného vzduchu, jež zajišťuje tlakování vstřikovací formy vodou až do 6-7 [bar]. Ovládání průběhu testu je manuální. Zařízení je vybaveno odstředivým čerpadlem jež zajišťuje průtok vody v okruhu a tlakování do 2 baru. Natlakování na 6 baru zajišťuje expanzní tlaková nádoba napojená na centrální rozvod vzduchu. Průběh tlakování je řízen skrze solenoidové ventily a tlakové spínače. Pro vizuální průběh tlakování je zařízení vybaveno Manometrem. ZTF_VZ je vybaveno také Průtokovým spínačem jež signalizuje daný stav.

VÝHODY zařízení ZTF:

  • Rychlé a efektivní ověření těsnosti formy
  • Tlakování vstřikovací formy až do 7 barů
  • Automatické odsávání vody ze vstřikovací formy po ukončení testu
  • Možnost ovládání průběhu testování automaticky - typ ZTF_EC_PLC / ZTF_VZ_PLC
  • Možnost ovládání průběhu testování manuálně - typ ZTF_EC_MANUAL / ZTF_VZ_MANUAL
  • Možnost mobilního přesun přímo k vstřikovacímu stroji
  • Vizuální kontrola tlaku v zapojené soustavě