CZ EN

STACIONÁRNÍ SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

MSL E

MATERIÁLOVÁ  SILA

Materiálová sila slouží ke skladování velkoobjemových množství granulátů, drtě a prášku. Dle přání zákazníka lze zařízení MSL přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení MSL E materiálová sila exteriérová jsou standardně dodávány v nerezovém nebo pozinkovaném provedení a jsou řešeny modulově. Tento modulový systém umožňuje v případě zájmu možnost nástavby stávajícího sila o velikost modulové charakteristiky. Rám materiálového sila je standardně z válcovaných ocelových profilů s ukotvením do základových patek. Díky tomuto řešení je zajištěna dostatečná stabilita celého zařízení. Materiálová sila MSL jsou také vybaveny hladinovými snímači, jež zajišťují aktuální informace o stavu materiálu. Čištění zařízení je zajištěno tlakovým vzduchem.

VÝHODY zařízení MSL E:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Rychlý odběr materiálu o dostatečné kapacitě
  • Aktuální stav o množství  daného materiálu
  • Rychlý přístup k materiálu