CZ EN

CENTRÁLNÍ PODTLAKOVÁ DOPRAVA » Doprava

FJD

FILTRAČNÍ JEDNOTKY

Filtrační jednotky slouží k čištění technologické vzdušiny při procesu dopravy materiálu v podobě plastových granulátů, drtě , prášku a zabraňují tak znečištění vzduchu podtlakového sání. Dle přání zákazníka lze zařízení FJD přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série FJD jsou standardně dodávány s vyjímatelnou filtrační nádobou o objemu 50 - 75 l. Filtrační jednotky čistí technologickou vzdušinu a tím zabraňují poškození podtlakových jednotek. FJD jsou také vybaveny funkcí automatického čištění filtru a filtrační nádoby rázem tlakového vzduchu. Cyklus čištění nastává vždy v okamžiku, kdy podtlaková jednotka dobíhá nebo startuje. V případě dostatečného množství přepravovaného materiálu v materiálových cyklonech s externím zdrojem podtlaku jsou filtrační jednotky vybaveny propouštěcím ventilem, jež zajistí odklonění sání podtlakové jednotky.

VÝHODY zařízení FJD:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Zabránění znečištění vzdušniny podtlakového sání
  • Zařízení je navrženo k trvalému užívání v provozu
  • Automatické čištění filtru a filtrační nádoby
  • Odjímatelná filtrační nádoba