CZ EN

PODTLAKOVÁ DOPRAVA MATERIÁLU » Doprava

N - BOX

N - BOX_ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S VLASTNÍM ZDROJEM PODTLAKU PRO NASÁVAČE SÉRIE NEX

Řídící jednotka s vlastním zdrojem podtlaku je určená pro řízení procesu nasávání u materiálových nasávačů série NEX. Jedná se jednodušší alternativu centrálního rozvodu materiálu v malém rozsahu. Dle přání zákazníka lze zařízení N - BOX přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.

VŠEOBECNÝ POPIS: 

Zařízení série N - BOX jsou vyvinuty za účelem řízení až 8 materiálových nasávačů série NEX pomocí jednotného uživatelského rozhraní. Zařízení je také vybaveno jednotným zdrojem podtlaku pro všechny napojené nasávače. Zdrojem podtlaku je ve standardní verzi vysokootáčkový asynchronní motor pro velkokapacitní nasávání s dlouhou životností. V případě, že zákazník požaduje na N - BOX napojit pouze 1 - 2 materiálové nasávače, lze zvolit BASIC verzi s vysokootáčkový motorem s bypasem a dvoustupňovou turbínou. Celý proces je řízen pomocí PLC mikrokontroléru skrze uživatelské rozhraní zobrazené na 4,5 inch TFT - HMI panelu. Ten zajišťuje zobrazení všech provozních parametrů, chybných stavů a aktuální ukazatel reálného času. Uživatelské rozhraní umožňuje rychlé a efektivní nastavení provozních parametrů. V případě umístění nasávačů série NEX na vertikálních vstřikovacích strojích je nespornou výhodou umístění ovládacího rozhraní všech zapojených nasávačů na jednom dostupném místě. Díky tomu operátor zařízení může komfortně měnit veškeré parametry. Zařízení je vybaveno filtrační nádobou se vzduchovým filtrem pro separaci prachových částic z materiálu, jež negativně ovlivňují výrobní proces. Materiálové nasávače série NEX jsou standardně na výstupu vybaveny separačním sítem a díky tomuto dochází k separaci prachových částic. Díky tomu lze jednoduše a rychle čistit filtraci podtlakové jednotky bez nutnosti čištění filtrů nasávačů.

VÝHODY zařízení N - BOX:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Automaticky řízený provoz až 8 materiálových nasávačů série NEX
  • Automatické čištění sít nasávačů rázem tlakového vzduchu po každém cyklu nasávání
  • Rychlá změna všech procesních parametrů zapojených nasávačů z jednoho ovládacího rozhraní
  • Separace prachových částic materiálu z výrobního procesu
  • Rychlá výměna zdroje podtlaku v případě nutné výměny
  • Zařízení je navrženo k trvalému užívání v provozu
  • Jednoduchá a efektivní obsluha
  • Snadné a efektivní čištění filtru