CZ EN

KONDIČNÍ LÁZNĚ

COB TT 

KONDIČNÍ LÁZNĚ

Kondiční lázně série TT-100 K-E a TT-100 KB-E jsou zařízení přepínatelné z vodního na parní provoz. Zařízení slouží ke zlepšení vlastností polyamidů v oblasti pružnosti a pevnosti při zachování konstantních rozměrů. 
 

VŠEOBECNÝ POPIS:

Jedná se o zařízení, které používáme, abychom při zpracování polyamidů dosáhli u vyráběných součástí požadované pružnosti a pevnosti a současně i požadovaných konstantních rozměrů, je třeba nasytit je nejprve vodou. Kondenzační lázně TT-100 K-E jsou o objemu vany 150 litrů a TT-100 KB-E o objemu 300 litrů. Kondenzační lázně umožňují tento proces realizovat při teplotách vody nebo par až do 90°C.
 

VÝHODY vodního chladícího agregátu TT-100 K-E:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Možnost přepnutí z vodního na parní provoz
  • Mikroprocesorem řízený regulátor teploty
  • Veškeré komponenty v kontaktu s vodou vyrobeny z nerez oceli
  • Synchronní hodiny na 24 hod nebo hodiny řízené krystalem s reservou chodu 100 hod
  • Kondiční vana a víko jsou tepelně isolovány
  • Automatická kontrola hladiny vody se signalizací
  • Topení zapínatelné ve stupních
  • Zvuková signalizace v případě poruchy
  • Podle modelu objem kondiční nádrže 150 litrů nebo 300 litrů


  Kondiční lázně - leták PDF