CZ EN

HORKÝM SUCHÝM VZDUCHEM » Sušení a vysoušení

AMS ST

ADSORPČNÍ MOLEKULÁRNÍ SUŠÍCÍ  JEDNOTKY SMART

Adsorpční molekulární sušící jednotky SMART slouží k dokonalému vysušení procesního vzduchu při sušení hygroskopického plastového granulátu. AMS ST využívá k vysoušení procesního vzduchu technologii adsorpce vzdušné vlhkosti pomocí adsorpčního molekulárního síta. AMS ST pracují v sestavě, komunikuje a řídí zařízení série HSS nebo LSS, jež zajišťuje ohřev vysušeného procesního vzduchu a následně vysušení materiálu.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série AMS ST jsou standardně dodávány s účinností vysoušení 100 - 1200 l. Adsorpční molekulární sušící jednotky SMART jsou vybaveny frekvenčním měničem otáček. Díky tomu AMS ST automaticky upraví procesní výkon - průtok suchého vzduchu v soustavě dle počtu aktuálně zapojených horkovzdušných sušících sil. Případně v závislosti na úrovni rosného bodu automaticky reguluje výkon topení při regeneraci. AMS ST je vybaveno dvěma adsorpčními patronami. Tyto patrony jsou naplněny adsorpčním materiálem – SIV DRI molekulární síto. Jedná se o materiál s vysokou schopností adsorpce při nízké relativní vlhkosti. Regeneraci zajišťují dvě nezávislé topení. Zařízení nabízí plně automatický provoz, přepínání cyklů, sušení a regeneraci, komunikaci s HSS případně s LSS, a také nastavení týdenního kalendáře pro každé silo zvlášť. Na AMS ST lze připojit až 8 horkovzdušných sušících sil série HSS popř. 4 horkovzdušná sušící sila na lis série LSS. 

VÝHODY zařízení AMS ST:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Sníženi doby sušení – omezení degradace materiálu působením teploty procesního vzduchu
  • Automatické řízení průtoku vzduchu dle počtu aktuálně zapojených horkovzdušných sušící sil
  • Automatická regulace dle výstupu z měřících sond pro ON-LINE měření vlhkosti procesní vzdušiny okolo materiálu
  • Snímání rosného bodu regenerované patrony
  • Komunikace horkovzdušnými sušícími sily při aktivní funkci Týdenní hodiny - Sleep mode
  • Minimální únik procesního vzduchu ze sušící soustavy
  • Mobilita - možnost vysoušení vzduchu pro více zařízení
  • Celkové snížení energetických nákladů na sušení materiálu
  • Zkrácení doby sušení až o 1/3 proti klasickému sušení horkým vzduchem

Pozn.: Dle přání zákazníka lze zařízení AMS ST přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů. Zařízení o výkonu s účinnosti vysoušení vyšší jak 1200 l se vyrábí vždy jen na zakázku.