CZ EN

PODTLAKOVÁ DOPRAVA MATERIÁLU

 • N-BOX_Řídící jednotka s vlastním zdrojem podtlaku pro nasávače série NEX
 • NIX_Materiálové nasávače s interním zdrojem podtlaku
 • NIX AS_Materiálové nasávače s interním zdrojem podtlaku asynchronní
 • NVT_Materiálové nasávače - Venturiho trubice

Zařízení série NIX, NIX_AS a NVT jsou navrženy pro rychlou a technologicky nenáročnou podtlakovou dopravu granulátů, drtě a prášku přímo k místu určení. Tyto série materiálových nasávačů dokáží samostatně zajistit zásobování zařízení. Lze je umístit přímo na sušící zařízení série HSS, LSS, KMS, SAS, popř. přímo na vstřikovací lisy a v případě potřeby velkokapacitní dopravy jež zajišťují nasávače série NIX_AS i na extrudérové linky.

DOPLŇKY K PODTLAKOVÉ DOPRAVĚ

 • MSV_Směšovací ventily
 • MME_Materiálové mezinásypky pro nasávače

Zařízení série MSV jsou navrženy pro směšování dvou materiálů s odlišnou charakteristikou. Materiálové mezinásypky pro nasávače umožňují shromaždovat materiál v prostoru mezi nasávačem a vstřikovacími lisy popř. extrudérovými linkami. Zařízení série MSV a MNE lze napojit na jakýchkoliv nasávač série NIX, NIX_AS, popř. NEX.

SPIRÁLOVÁ DOPRAVA MATERIÁLU

 • MSD_Materiálové spirálové dopravníky

Zařízení série MSD jsou navrženy pro přepravu materiálů jež nelze přepravovat podtlakem. Jedná se především o extrémně sypké, prašné a objemově těžké materiály. Tato série spirálových dopravníků lze umístit na na jakékoliv vysoušecí zařízení jako jsou série HSS, LSS, KMS, SAS popř. přímo na zařízení vstřikovacích lisů nebo extrudérových linek.

CENTRÁLNÍ PODTLAKOVÁ DOPRAVA

 • RJD_Řídící jednotky
 • PJD_Podtlakové jednotky
 • FJD_Filtrační jednotky
 • PVT_Podtlakové ventily
 • NEX_Materiálové nasávače s externím zdrojem podtlaku
 • INS_Instalační materiály: - MPS / MSJ / MPB / PPB / HAM / HAP / OST -

Komponenty centrální podtlakové dopravy materiálu jsou navrženy pro plně automatizovaný provoz výrobního procesu. Jedná se o přepravu granulátů, drtě či prášku z centrálních skladovacích prostor např. sil, jako jsou zařízení série MSL, až k jednotlivým místům zpracování. Veškerá zařízení centrální dopravy se postarají o celý výrobní proces, neustálý přísun daného materiálu, a tudíž i o bezproblémový provoz. Řídící jednotka zařízení série RJD řídí celý proces centrální dopravy. Podtlakové jednotky zařízení série PJD slouží jako externí zdroje podtlaku jež nasávají technologický vzduch. Filtrační jednotky zařízení FJD slouží k čištění technologické vzdušiny. Podtlakové ventily zařízení série PVT slouží k vytvoření podtlaku v daném materiálovém nasávači. Zařízení série NEX zajišťuje nasávání granulátů, drtě a prášku k následnému zpracování. Lze umístit na jakékoliv vysoušecí zařízení vstřikovací lisy popř. extrudérové linky. INS - Instalační materiály jako jsou materiálové propojovací stanice MPS slouží k vytvoření centrálního odběrného místa a k následnému rozvětvení nasávaného materiálu. Materiálové sací jehlice MSJ. Materiálové potrubí MPB a hadice HAM společně s Podtlakové potrubí PPB a hadicemi HAP slouží k překonání horizontálních a vertikálních vzdáleností nasávaného materiálu a nasávaného technologického vzduchu. Do skupiny ostatní prvky centrální dopravy OST jsou zařazeny prvky jež stabilizují, ukotvují, či jinak doplňují jednotlivá zařízení.