CZ EN

HORKÝM TLAKOVÝM VZDUCHEM » Sušení a vysoušení

 

KMS BASIC

KOMPRESNÍ MEMBRÁNOVÉ SUŠÍCÍ JEDNOTKY

Kompresní membránové sušící jednotky slouží k dokonalému vysoušení sypkých hygroskopických plastových granulátů a drtě. Dle přání zákazníka lze zařízení KMS přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů. 

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série KMS jsou standardně dodávány o objemu materiálového sila  15 l – 50 l. Kompresní membránové sušící jednotky jsou řešeny jako samostatné jednotky zajištující vysoušení procesního vzduchy a současně také dokonalé sušení sypkých méně hygroskopických plastových granulátů a drtě. Vysoušení procesního vzduchu je zajištěno vysoce selektivní membránou, jejíž charakteristikou jsou dutá vlákna propouštějící vodní páru, prostřednictvím rozdílu parciálního tlaku mezi vnitřní a vnější stranou membrány. Vysoušení granulátu je zajištěno pomocí topného tělesa. Díky svým proporcím lze zařízení série KMS umístit přímo na vstřikovací lisy popř. na extrudérové linky.

VÝHODY zařízení KMS BASIC:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Funkce Týdenní hodiny
  • Sníženi tlakového rosného bodu až o 70 °C
  • Minimální tlaková ztráta procesního vysoušecího vzduchu
  • Možnost umístit zařízení přímo na vstřikovací lisy popř. extrudérové linky
  • Vlhkost a veškeré vodní páry jsou odváděny do okolního ovzduší
  • Nízké pořizovací náklady