CZ EN

CENTRÁLNÍ PODTLAKOVÁ DOPRAVA » Doprava

PVT

PODTLAKOVÉ VENTILY

Podtlakové ventily slouží k vytvoření podtlaku v daném materiálovém nasávači při procesu centrální dopravy materiálu a řídí tak přesměrování nasávání. Dle přání zákazníka lze zařízení PVT přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů popř. navýšit tak počet možných vývodů.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série PVT jsou standardně dodávány se směrovací komorou o 2 - 4 vývodech pro následné napojení na zařízení série NEX. Podtlakové ventily zajišťují podtlakové nasávání v daném materiálovém nasávači a určují přesměrování nasávání. Vždy dochází k nasávání pouze jednoho materiálového nasávače a v tomto momentě jsou ostatní nasávače nečinné. Propouštění technologického vzduchu zajišťují pneumatické písty. Technologický vzduch je nasáván podtlakově pomocí podtlakové jednotky série PJD, která je součástí centrální dopravy. Celý proces je řízen řídící jednotkou centrální dopravy, zařízením série RJD. 

VÝHODY zařízení PVT:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Rychlá odezva při přesměrování nasávání
  • Nasávání materiálu pro více nasávačů jedním zdrojem podtlaku
  • Zařízení je navrženo k trvalému užívání v provozu
  • Jednoduchá obsluha a bezúdržbový provoz