CZ EN

ŘÍZENÍ KASKÁDOVÉHO VSTŘIKOVÁNÍ

KSV

SESTAVA PRO ŘÍZENÍ KASKÁDOVÉHO VSTŘIKOVÁNÍ

Sestava pro řízení kaskádového vstřikování slouží pro ovládání pneumatických válců, jež umožňují sekvenční vstřikování hmoty do vstřikovacích forem. Celý proces řízení kaskádového vstřikování je závislý na dráze pohybu vstřikovacího pístu.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série KSV jsou standardně dodávány s možností řízení 1 – 10 elektromagnetických ventilů o pracovním tlaku až 16 bar. Tyto ventily ovládají otevírání a zavírání 10 pneumatických válců s závislosti na vstřikovací délce a pozici optického pravítka dle dráhy pohybu pístu vstřikovacího lisu. Možností otevření a zavírání až 3 pozic u každého pneumatického válce během jednoho cyklu vstřikování. Optické pravítko je umístěno přímo na vstřikovacím lise a zaznamenává výchozí polohu stroje, vstřikovací délku a aktuální pozici. KSV je vybaveno dotykovým LCD TFT 7“ ovládacím dotykovým (barevným) panelem. Celý proces je řízen mikrokontrolérem. Ten zajišťuje řízení provozních a chybných stavů, a také následnou možnost přeprogramovat jednotlivé receptury. Software KSV je vyvinut pro snadné a intuitivní ovládání a umožňuje testování jednotlivých receptur (programů) – knihovna s pamětí až 10 receptur. Možnost komunikace skrze Ethernet. Zařízení je vybaveno alarmovým majákem, jež vyhlašuje chybové stavy, a to vždy v případě změny programu a jeho neotestování, popř. následným neuložením. KSV je navrženo tak, aby při procesu vstřikování byl vždy po celé vstřikovací délce minimálně jeden pneumatický válec otevřen. Díky tomuto řešení nedojde k možnému přetlaku a poškození formy popř. trysek a horkých vtoků.

VÝHODY zařízení KSV:

  • Velice přesné řízení kaskádového vstřikování
  • Možností otevření a zavírání až 3 pozic u každého válce během jednoho cyklu vstřikování
  • Bezpečnostní protokol - zabránění poškození formy popř. trysek a horkých vtoků
  • Testování jednotlivých receptur (programů) před uvedením do provozu
  • Přesné zaznamenání aktuální pozice
  • Možnost komunikace skrze Ethernet
  • Knihovna s pamětí až 10 receptur