CZ EN

PODTLAKOVÁ DOPRAVA MATERIÁLU » Doprava

NIX

MATERIÁLOVÉ NASÁVAČE S INTERNÍM ZDROJEM PODTLAKU

Materiálové nasávače s interním zdrojem podtlaku slouží k dopravě granulátů, drtě a prášku. Dle přání zákazníka lze zařízení NIX přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů. 

VŠEOBECNÝ POPIS: 

Zařízení série NIX jsou standardně dodávány o objemu 2 l - 10 l v nerezovém provedení s vlastním zdrojem podtlaku. Materiál je přiváděn podtlakově pomocí vysokootáčkového motoru s bypasem a dvoustupňovou turbínou. Celý proces je řízen mikrokontrolérem s čtyřřádkovým LCD displejem. Ten zajišťuje zobrazení všech provozních, chybných stavů a aktuální ukazatel reálného času. Mikrokontrolér umožňuje jednoduché nastavení provozních parametrů. Nasávače NIX jsou také vybaveny funkcí automatického čištění, a to vždy při každém cyklu nasávání. Čištění je zajištěno rázem tlakového vzduchu. Propouštění materiálu zajišťuje řízená vzduchotěsná klapka.

VÝHODY zařízení NIX:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Automatické čištění filtru po každém cyklu nasávání
  • Synchronizace s sušícím zařízením a připojení směšovacího ventilu
  • Možnost umístit zařízení přímo na vstřikovací lisy popř. extrudérové linky
  • Zařízení je navrženo k trvalému užívání v provozu
  • Jednoduchá obsluha a bezúdržbový provoz