CZ EN

Gravimetrické dávkování » Dávkování

MAG MGF

GRAVIMETRICKÉ DÁVKOVACÍ JEDNOTKY 

Gravimetrické šnekové barvící jednotky s osvědčenou technologií měření úbytku na váze jsou určeny pro dávkování barevných koncentrátů a aditiv do přírodního materiálu. Přídavný materiál je přidáván do proudu přírodního materiálu při plastfikaci u vstřikovacích strojů nebo při extruzi u vytlačovacích strojů. Instaluje se přímo na hrdlo vstřikovací jednotky nebo extruderu pod násypku. Nevyžadují žádnou kalibraci materiálu, násypka s materiálem je uložena na tenzometrických snímačích, úbytek materiálu je průběžně odvažován.

VÝHODY zařízení MAG MGF:

 • 3 velikosti s různými průměry šneku a výkony od 0,18 do 55 kg/hod při objemové hmotností 0,88 kg/l, minimální dávka pro vstřikování 0,25 g
 • Dva tenzometrické snímače hmotnosti s korekcí nerovnoměrné hladiny materiálu
 • Jednotka jednoduše rozebíratelná pro čištění bez nutnosti použití nářadí
 • 3 standardní provozní módy cyklický/kontinuální/sledující extruder
 • Jednoduché zadání podílu barvy a hmotností výstřiku nebo výkonu extruderu, automatické nastavení podle doby plastifikace nebo otáček extruderu
 • Rozlišení měření ± 0,2 % s krokovým motorem 100 ot/min a 200 in/otáčku
 • Automatická korekce otáček s přesností dávky ± 0,2 %
 • Mikroprocesorová řídící jednotka s LCD displejem a klávesnicí
 • USB port pro tiskové sestavy a aktualizaci software, Ethernet pro sběr dat
 • Volitelné hrdlo pro vstřikovací stroj nebo pro extruder
 • Na přání sací jednotka Venturi s automatickým doplňováním materiálu