CZ EN

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

PAD LOM

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY LOMENÉ

  • Pásové dopravníky lomené se používají pro dopravu sypkých materiálů i kusových předmětů různého sortimentu s daným převýšením.
  • Jsou vhodné pro aplikace podél nebo dovnitř zařízení se sklonem šikmé části  od 12° do 90°.
  • Tyto dopravníky většinou používají pásy s hradly (unášeči).