CZ EN

Gravimetrické dávkování

 • MAG WSB_Gravimetrické vícekomponentní směšovací zařízení
 • MAG WXB_Gravimetrické směšovací zařízení s řízením vytlačování
 • MAG MGF_Gravimetrické dávkovací jednotky

Gravimetrické vícekomponentní dávkové směšovací stroje připravují materiálovou směs postupně od dávky k dávce. Jednotlivé materiály jsou postupně propouštěny dávkovacími ventily do vážící nádoby. Celá dávka je následně propuštěna do směšovací komory, kde je promíchávána. Stroje pracují nezávisle na vstřikovacím stroji nebo extruderu. Nový dávkovací cyklus začíná v okamžiku odkrytí hladinového snímače, kdy je směšovací komora schopna přijmout další dávku směsi.

Volumetrické dávkování

 • MAG MCF_Volumetrické dávkovací jednotky
 • MAG MLG_Volumetrické dávkovací jednotky pro menší vstřikovací lisy
 • MAG MRF_Volumetrické dávkovací jednotky na drť
 • MAG MPF_Volumetrické dávkovací jednotky na prášek
 • MAG MSF_Volumetrické dávkovací jednotky plnění extrudéru
 • VDJ_Volumetrické dávkovací jednotky KOVANDA

Volumetrické dávkovací jednotky slouží k dávkování plastových granulátů, drtě nebo prášku v podobě barviv, aditiv či jiných příměsí do základního materiálu. Technologie šnekového či spirálového dávkování na základě otáček pohonné jednotky.

Dávkování kapalin

 • MAG MPA_Peristaltické dávkovací jednotky na kapaliny
 • MAG MS4_Volumetrické peristaltické dávkovací jednotky na kapaliny
 • MAG MDA_Barelové dávkovací jednotky na kapaliny

Volumetrické dávkovače tekutých barev dávkují barevný koncentrát ve formě kapaliny přímo do hrdla na vstupu do vstřikovací jednotky nebo extruderu. U vstřikovacích strojů je dávkovací jednotka připojena na kontakt plastifikace a materiál je dávkován pouze při plastifikaci materiálu. U vytlačovacích strojů je dávkovací jednotka připojena na analogový signál otáček extruderu 0-10 V a upravuje své otáčky podle výkonu extruderu. Nevyžadují kalibraci.

Promísení materiálu

 • MAG MPM_Promíchavací mixéry

Technologie mechanického promísení a mixování nadávkovaného materiálu pro vytvoření promíchané homogenní směsi.