CZ EN

PODTLAKOVÁ DOPRAVA MATERIÁLU » Doprava

NIX AS

MATERIÁLOVÉ NASÁVAČE S INTERNÍM ZDROJEM PODTLAKU ASYNCHRONÍ

Materiálové nasávače s interním zdrojem podtlaku s asynchronním motorem slouží k velkokapacitní dopravě granulátů, drtě a prášku. Dle přání zákazníka lze zařízení NIX AS přizpůsobit podle jeho konkrétních podmínek a parametrů.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Zařízení série NIX AS jsou standardně dodávány o objemu 10 l - 25 l v nerezovém provedení s vlastním zdrojem podtlaku. Materiál je přiváděn podtlakově pomocí vysokootáčkového asynchronního motoru pro velkokapacitní nasávání. Celý proces je řízen mikrokontrolérem s čtyřřádkovým LCD displejem. Ten zajišťuje zobrazení všech provozních, chybných stavů a aktuální ukazatel reálného času. Mikrokontrolér umožňuje jednoduché nastavení provozních parametrů. Nasávače NIX AS jsou také vybaveny funkcí automatického čištění, a to vždy při každém cyklu nasávání. Čištění je zajištěno rázem tlakového vzduchu. Propouštění materiálu zajišťuje řízená vzduchotěsná klapka.

VÝHODY zařízení NIX AS:

  • Zkvalitnění technologického procesu
  • Automatické čištění filtru po každém cyklu nasávání
  • Synchronizace se sušícím zařízením a připojení směšovacího ventilu
  • Možnost umístit zařízení přímo na vstřikovací lisy popř. extrudérové linky
  • Zařízení je navrženo k trvalému a velkokapacitnímu užívání
  • Jednoduchá obsluha a bezúdržbový provoz